Tác giả :
Câu hỏi: Em là sinh viên khóa 2013, hệ cao đẳng. Em đăng ký môn học theo lịch cứng do Phòng Đào tạo sắp xếp nhưng khi xem chương trình đào tạo thì em thấy không khớp mã môn học. Vậy em có được công nhận hoàn thành các môn học đó không? Sinh viên 13745057@...
Trả lời: Phòng Đào tạo đã kiểm tra giữa môn học xếp lịch cứng và môn học trong chương trình đào tạo của em, thấy không có sự khác biệt. Em có thể liên hệ thầy Thái, Phòng Đào tạo, A1-202, để thầy xem lại. Về việc học môn cùng tên khác mã thì sẽ xem là môn học ngoài chương trình và tính vào tích lũy nếu đạt nhưng môn học đó vẫn chưa hoàn thành, trừ khi 2 môn học đó là tương đương trong chương trình thì em học mã môn học nào cũng được và lúc đó sẽ xem là đạt.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,885

Tổng truy cập:1,594,165

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.