Tác giả :
Câu hỏi: Em đã học hết thời gian 4 năm Đại học tại trường, nhưng chưa đạt đủ số tín chỉ. Trong học kỳ tiếp theo em không có tên trong danh sách đăng ký môn học. Vậy em phải làm đơn xin học tiếp hay phải làm đơn gì? phunguyenpl@gmail.com
Trả lời thư em như sau:
Thời gian qui định của chương trình đào tạo Đại học là 4 năm, em sẽ được học kéo dài tối đa 4 năm nữa, nếu em thuộc đối tượng chính sách từ 01 đến 07 theo Qui chế tuyển sinh thì em được học kéo dài không hạn chế thời gian. Trong thời gian học kéo dài, em không phải làm đơn xin học tiếp. 
Nếu em không có tên trong danh sách đăng ký môn học thì thường là em đang nợ học phí, em phải hoàn tất học phí theo thông báo của Phòng Kế hoạch - Tài chính thì mới được phép đăng ký môn học của học kỳ tiếp theo. Nếu em hoàn tất học phí trễ nhưng vẫn trong thời gian đăng ký môn học thì em liên hệ P.CTHSSV để mở tên. Nếu em hoàn tất học phí quá trễ khi đã hết thời gian ĐKMH thì em phải làm đơn tạm dừng học kỳ, học kỳ tiếp theo em phải làm đơn xin tiếp tục học trước khi ĐKMH. 
Chào em.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,575

Tổng truy cập:1,621,163

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.