• Chức năng nhiệm vụ

  CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ PHÒNG ĐÀO TẠO 


  Chức năng: 

  1. Giúp Hiệu Trưởng xây dựng mục tiêu giáo dục của Trường; qui mô phát triển; cơ cấu lĩnh vực, ngành nghề, loại hình đào tạo; cơ cấu chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo đại học và sau đại học (ĐH&SĐH). 

  2. Quản lý và chỉ đạo thực hiện các công tác liên quan đến giảng dạy, học tập của CBGD và SVHS loại hình đào tạo chính qui ĐH&SĐH. 

  3. Thường trực Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng khoa học và đào tạo. 

  4. Quản lý đào tạo ĐH & CĐ chính qui, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ ngắn hạn, các hợp đồng đào tạo ngắn hạn theo đề nghị của các cơ sở ngoài trường. 
  5. Quản lý đào tạo sau đại học 

  6. Quản lý văn bằng, chứng chỉ. 


  Nhiệm vụ: 

  1. Xây dựng phương hướng phát triển trong lĩnh vực đào tạo: mục tiêu giáo dục, qui mô, cơ cấu lĩnh vực, ngành nghề, hình thức, chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo. 

  2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy và học tập năm học; Quản lý và điều hành việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập, thực tập của toàn trường; điều hòa, phối hợp kế hoạch của các Khoa, Trung tâm và Bộ môn trực thuộc. 

  3. Xây dựng kế hoạch Tuyển sinh, kế hoạch hoạt động của Hội đồng khoa học và Đào tạo. 

  4. Tham gia các nội dung công tác Tuyển sinh, công tác của Hội đồng khoa học và đào tạo, công tác Kiểm định chất lượng theo sự phân công của nhà trường. 

  5. Xây dựng và hướng dẫn cách sử dụng các biểu mẫu, sổ sách quản lý giáo vụ. quản lý và cấp phát các loại văn bằng, chứng chỉ. 

  6. Chủ trì và phối hợp với các đơn vị đào tạo có liên quan trong việc mở ngành học mới và bãi bỏ ngành học cũ. 

  7. Tổ chức sơ kết, tổng kết công tác giảng dạy và học tập trong từng học kỳ và năm học; chỉ đạo sơ kết và tổng kết công tác đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập. 

  8. Phối hợp với các Khoa, Trung tâm, Bộ môn và Chánh thanh tra đào tạo, Phòng CTSV đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các qui chế về giảng dạy, học tập, thi kiểm tra đánh giá học tập của Sinh viên-Học sinh. 

  9. Quản lý tổng hợp khối lượng công tác của cán bộ giảng dạy và các chế độ công tác có liên quan tới giảng dạy. 

  10. Quản lý mạng máy tính liên quan đến công tác đào tạo. 

  11. Chủ trì công tác xử lý học vụ, xét nợ học phần, xét tốt nghiệp. 

  12. Quản lý kết quả học tập, xác nhận các điểm số của sinh viên toàn trường. 

  13. Quản lý công tác biên soạn giáo trình, tài liệu giáo khoa. 

  14. Quản lý công tác đào tạo ĐH và SĐH, bồi dưỡng ngắn hạn theo các hợp đồng. 

  15. Thống kê các số liệu liên quan đến tuyển sinh, giảng dạy, học tập phục vụ đánh giá chất lượng dạy và học, hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị có liên quan đến đào tạo. 

  16. Tham gia các hội đồng thẩm định các dự án có liên quan đến trang bị kỹ thuật phục vụ cho công tác đào tạo như xưởng máy, phòng thí nghiệm, phòng LAB, v.v... 

  17. Bố trí sử dụng phòng học trong trường. 

  18. Tham gia các công tác khác theo sự phân công của nhà trường. 


FACEBOOK

Truy cập tháng: 226,788

Tổng truy cập:3,328,826

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn