• 1. Trưởng Phòng Đào tạo: 

  Tiến sĩ Nguyễn Phương
  Địa chỉ mail: phuongn@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Sau Đại học:
  2. Phó Phòng Đào tạo:
  Tiến sĩ Lê Thanh Phúc
  Địa chỉ mail: phu clt@hcmute.edu.vn 3. Chuyên viên: CN. Lê Thị Vân Anh Địa chỉ mail: ltvanh@hcmute.edu.vn 4. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Như Ngọc
  Địa chỉ mail: ngocntn @hcmute.edu.vn
  * Bộ phận Kế hoạch:
  5. Phó Phòng Đào tạo:
  Thạc sĩ Huỳnh Tôn Nghĩa
  Địa chỉ mail: nghiaht@hcmute.edu.vn 6. Chuyên viên: KS. Nguyễn Thế Bảo Địa chỉ mail: thebao@hcmute.edu.vn 7. Chuyên viên: KS. Vũ Văn Việt Địa chỉ mail: vuvanviet@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Xử lý học vụ, tuyển sinh: 8. Phó Phòng Đào tạo: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Sương Địa chỉ mail: suongptt @hcmute.edu.vn 9. Chuyên viên: KS. Phan Vũ Thanh Thảo **** Tư vấn học vụ, học phí Địa chỉ mail: thaopvt@hcmute.edu.vn 10. Chuyên viên: KS. Võ Thị Yến Địa chỉ mail: yenvt@hcmute.edu.vn
  * Bộ phận Văn bằng, chứng chỉ: 11. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Thanh Phượng **** Tư vấn văn bằng, chứng chỉ Địa chỉ mail: phuongntt@hcmute.edu.vn
  * Bộ phận Tiếp sinh viên: 12. Chuyên viên: KS. Trần Thị Hoa **** Tư vấn đăng ký môn học, các mẫu đơn Địa chỉ mail:hoatrth@hcmute.edu.vnFACEBOOK

Truy cập tháng: 175,142

Tổng truy cập:1,657,261

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.