• Staff

  1. Trưởng Phòng Đào tạo: 

  PGS. Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên
  Địa chỉ mail:
  kiennt@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Sau Đại học:

  1. Phó Phòng Đào tạo:
  PGS. Tiến sĩ Phan Đức Hùng
  Địa chỉ mail: hungpd@hcmute.edu.vn
  2. Chuyên viên: CN. Lê Thị Vân Anh Địa chỉ mail: ltvanh@hcmute.edu.vn 3. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Như Ngọc
  Địa chỉ mail: ngocntn@hcmute.edu.vn 4. Chuyên viên: KS. Võ Thị Yến Địa chỉ mail: yenvt@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Kế hoạch:
  5. Phó Phòng Đào tạo:
  Thạc sĩ Huỳnh Tôn Nghĩa
  Địa chỉ mail: nghiaht@hcmute.edu.vn 6. Chuyên viên: KS. Nguyễn Thế Bảo Địa chỉ mail: thebao@hcmute.edu.vn 7. Chuyên viên: KS. Vũ Văn Việt **** Tư vấn thời khóa biểu, đăng ký môn học, CTĐT, thi Địa chỉ mail: vuvanviet@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Xử lý học vụ, tuyển sinh: 8. Phó Phòng Đào tạo: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Sương Địa chỉ mail: suongptt@hcmute.edu.vn 9. Chuyên viên: KS. Phan Vũ Thanh Thảo Địa chỉ mail: thaopvt@hcmute.edu.vn 10. Chuyên viên: KS. Phạm Thị Thúy Hạnh **** Tư vấn học vụ, học phí , xét tốt nghiệp, văn bằng, chứng chỉ Địa chỉ mail: hanhptt@hcmute.edu.vn * Bộ phận Văn bằng, chứng chỉ: 11. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Thanh Phượng Địa chỉ mail: phuongntt@hcmute.edu.vn
  * Bộ phận Tiếp sinh viên: 12. Chuyên viên: KS. Trần Thị Hoa **** Tư vấn trực tiếp, điện thoại về đào tạo Địa chỉ mail:hoatrth@hcmute.edu.vn
FACEBOOK

Truy cập tháng: 226,779

Tổng truy cập:3,328,817

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn