Tác giả :
Trả lời:

Danh sách sinh viên được phép đăng ký môn học của từng học kỳ do phòng CTHSSV quản lý. Sinh viên không có tên đăng ký môn học có thể do một số nguyên nhân sau:

+ Sinh viên nợ học phí.
+ Sinh viên xin tạm dừng học chưa làm đơn học tiếp.
+ Sinh viên bị đình chỉ học tập chưa làm đơn học tiếp.
+ Sinh viên hết thời gian học tập.

Sinh viên xem thông tin cá nhân trên trang http://online.hcmute.edu.vn. Nếu còn thắc mắc thì Sinh viên vui lòng liên hệ phòng CTHSSV (A1-203) để được giải quyết.

Để được đăng ký môn học, Sinh viên phải hoàn tất học phí cũng như tình trạng của mình trước thời gian đăng ký môn học.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,896

Tổng truy cập:1,594,176

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.