Tác giả :
Câu hỏi: Học kỳ trước em có đăng ký và rút môn Anh văn 2. Học kỳ này em đăng ký 2 môn Anh văn 2 và Anh văn 3 có được không và có tính vào kết quả học tập không? Sinh viên 13146122@...
Trả lời: Hiện tại Phòng Đào tạo chỉ kiểm tra điều kiện môn học trước, môn học tiên quyết cũng chỉ kiểm tra tính chất môn học trước. Nếu Anh văn 2 là môn học trước của môn Anh văn 3 thì em đã đăng ký Anh văn 2, bây giờ em được phép đăng ký Anh văn 3 (môn học trước chỉ cần đăng ký không bắt buộc đạt). Riêng môn Anh văn 2 em có quyền đăng ký học lại trong học kỳ này. Như vậy 2 môn trên có thể đăng ký cùng 1 lúc và kết quả học sẽ tính vào kết quả học kỳ, năm học, tích lũy. 
Chào em.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,883

Tổng truy cập:1,594,163

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.