Tác giả :
Câu hỏi: Em là sinh viên khóa 2014 Khoa Đào tạo chất lượng cao. Học kỳ 2/14-15 em có được đăng ký môn học như các Khoa khác hay không, hay học theo lịch học nhà trường sắp xếp? 14142417@...
Trả lời em như sau:
Học kỳ 1 năm nhất, sinh viên học theo thời khóa biểu cố định do nhà trường sắp xếp . Kể từ học kỳ 2 trở đi, sinh viên sẽ đăng ký môn học trên trang Đăng ký học phần. Khoa sắp xếp thời khóa biểu cứng theo chương trình đào tạo và công bố cho sinh viên và sinh viên có thể thay đổi thời khóa biểu theo kế hoạch học của mình. Tuy nhiên có một số điều kiện ràng buộc về việc mở lớp như sĩ số lớp, các môn thực tập, thí nghiệm, sinh viên phải thực hiện theo  thông báo của nhà trường.
Chào em.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,577

Tổng truy cập:1,621,165

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.