Tác giả :
Trả lời: SV điều chỉnh đăng ký môn học trong thời gian được phép điều chỉnh (theo thông báo của Phòng Đào tạo). Hết thời gian trên SV phải học theo thời khóa biểu của mình và không được chuyển nhóm. Trong trường hợp đặc biệt, SV làm đơn nộp tại PĐT để được xem xét.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,891

Tổng truy cập:1,594,171

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.