Tác giả :
Trả lời:
- Đối với HS-SV có hoàn cảnh khó khăn muốn gia hạn thời gian nộp học phí, phải làm đơn (theo mẫu) của Phòng Kế hoạch Tài chính. Đơn xin gia hạn nộp tại Phòng Kế hoạch Tài chính trước ngày hết hạn thu học phí 03 (ba) ngày cho mỗi đợt thu. Thời gian được gia hạn học phí tối đa là 10 ngày (đối với đơn không có xác nhận gia đình khó khăn của địa phương) và 30 ngày (đối với đơn có xác nhận gia đình khó khăn của địa phương) kể từ ngày hết hạn thu học phí mỗi đợt và sinh viên phải nộp đủ học phí trước thời gian đăng ký môn học tối thiểu 01 tuần kể cả sinh viên đã được gia hạn.
- Phòng Kế hoạch Tài chính tổng hợp danh sách trình Ban Giám hiệu duyệt. Danh sách được phép gia hạn thông báo tại Phòng Kế hoạch Tài chính.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,571

Tổng truy cập:1,621,159

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.