Tác giả :
Trả lời: Em liên hệ Phòng Đào tạo A1-202 (Cô Hoa) để làm đơn khiếu nại. Phòng Đào tạo sẽ xem xét và trả đơn trong vòng 01 ngày.
            Nguyên nhân có thể do thời điểm sinh viên chuyển lớp, học phí các học kỳ cũ chưa khóa lại.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,574

Tổng truy cập:1,621,162

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.