Tác giả :
Trả lời: Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo A1-202 (Cô Hoa) để làm đơn khiếu nại. Phòng Đào tạo sẽ xem xét và trả đơn trong vòng 01 ngày.
           Nguyên nhân có thể trong danh mục môn học tương đương của Khoa chưa có môn học này hoặc chưa lưu vào chương trình đào tạo.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,579

Tổng truy cập:1,621,167

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.