Tác giả :
Trả lời:
Nguyên nhân có thể do môn học Khoa có điều chỉnh số tín chỉ hoặc tên môn nên Phòng Đào tạo khởi tạo 01 mã môn học mới và Sinh viên phải đăng ký mã môn học mới này. Sinh viên xem các môn học có thay đổi trên trang web Khoa hoặc Phòng Đào tạo.
Cũng có thể do thiếu môn học trong chương trình đào tạo, Phòng Đào tạo sẽ kiểm tra lại.

Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo A1-202 (Cô Hoa) để làm đơn khiếu nại. Phòng Đào tạo sẽ trả lời cụ thể trong đơn, SV nhận lại đơn trong vòng 01 ngày.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,884

Tổng truy cập:1,594,164

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.