Tác giả :
Trả lời: Nếu môn học có trong danh mục môn tương đương của Khoa thì Sinh viên hệ sư phạm học môn tương đương lần đầu không phải đóng học phí.
Trong trường hợp chương trình tính học phí môn học ngoài chương trình, Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo A1-202 (Cô Hoa) làm đơn khiếu nại. Phòng Đào tạo sẽ xem xét lại môn học tương đương và trả lời theo đơn. Sinh viên nhận lại đơn trong vòng 01 ngày.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 122,572

Tổng truy cập:1,621,160

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.