Tác giả :
Trả lời:
Học phí mỗi học kỳ được thu làm 02 đợt.
Đợt 1:
- Đối với sinh viên ĐH & CĐ đại trà thu tối thiểu 2.500.000 đ. Trường hợp tổng học phí đăng ký thấp hơn 2.500.000 thì đóng đủ học phí trong đợt 1.
- Đối với sinh viên chương trình chất lượng cao thu tối thiểu 10.000.000 đ. Trường hợp tổng số học phí đăng ký thấp hơn 10.000.000 thì đóng đủ học phí trong đợt 1.
 Thời gian thu: Học kỳ 1 từ ngày 15/9/2014 đến ngày 14/11/2014.
                      Học kỳ 2 từ ngày 02/3/2015 đến ngày 28/4/2015.
Đợt 2:
Mức thu học phí đợt 2: Khoản học phí còn lại của sinh viên.
 Thời gian thu: Học kỳ 1 từ ngày 01/12/2014 đến ngày 02/01/2015.
                      Học kỳ 2 từ ngày 18/5/2015 đến ngày 12/6/2015.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,889

Tổng truy cập:1,594,169

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.