Tác giả :
Câu hỏi: học kỳ trước em đăng ký môn học tính theo tỷ lệ 3:7 (điểm quá trình chiếm 30%, điểm thi chiếm 70%) và em bị rớt, học kỳ này em đăng ký học lại môn học đó tính theo tỷ lệ 5:5 (điểm quá trình chiếm 50%, điểm thi chiếm 50%). Vậy môn học của em tính theo tỷ lệ 3:7 hay 5:5. Sinh viên 13141402@...
Trả lời: Môn học đăng ký học kỳ nào thì sẽ tính theo phần trăm qui định của học kỳ đó. Theo trường hợp của em, điểm cũ tính theo tỷ lệ 3:7, điểm học lại tính theo tỷ lệ 5:5.
Chào em.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 189,070

Tổng truy cập:2,656,298

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn