Tác giả :
Trả lời: Chương trình đào tạo (CTĐT) thường xuyên được cập nhật và kể từ khóa 2012 trở đi, CTĐT giảm xuống còn 150 tín chỉ, nên những trường hợp SV học lại bằng môn tương đương hoặc thay thế có thể bị giảm tín chỉ. Tuy nhiên nội dung môn học là đương tương nên SV không phải học thêm môn học khác để đủ số tín chỉ của ngành.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 239,081

Tổng truy cập:2,145,257


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;