Tác giả :
Câu hỏi: Trong học kỳ này, em có đăng ký một môn ngoài chương trình đào tạo của ngành em học, lỡ em thi không đậu môn đó thì em có phải học lại môn đó không?
Trả lời em như sau: 
Em có thể có nhu cầu học thêm một số môn học ngoài chương trình đào tạo của ngành em học, em được quyền đăng ký học. Nếu em có nhu cầu học thêm ngành thứ 2, em có thể làm đơn xin học cùng lúc 2 chương trình đạo tạo, ra trường nhận được 2 bằng tốt nghiệp với 2 ngành học.
Kết quả của môn học này tính vào điểm trung bình học kỳ. Do đó, có thể ảnh hưởng đến học bổng nếu em thi rớt.
Nếu em thi đạt, số tín chỉ và điểm môn học này được tính vào số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy. Nếu em đạt điểm cao sẽ nâng phẩy của em lên và ngược lại. Điểm trung bình tích lũy quy ra xếp loại tốt nghiệp của em sau này.
Nếu em thi rớt thì không phải học lại vì khi xét tốt nghiệp chỉ xét các môn trong chương trình đào tạo. Khi in bảng điểm tốt nghiệp, chỉ in các môn học đạt nên không in môn học này.
Chào em.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 194,376

Tổng truy cập:2,271,844


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;