Tác giả :
Câu hỏi: Trong học kỳ này, em có đăng ký học 1 môn ngoài CTĐT của ngành em học. Nếu em thi rới thì em có phải học lại môn học này không?
Trả lời em như sau:
Nếu em có nhu cầu muốn học thêm một số môn học (học phần) ngoài CTĐT của ngành em học, em được quyền đăng ký học. Nếu em có nhu cầu học thêm CTĐT của ngành thứ 2, em có thể làm đơn xin học cùng lúc 2 CTĐT và khi tốt nghiệp em sẽ nhận được 2 bằng tốt nghiệp ứng với 2 ngành.
Kết quả của môn học này sẽ tính vào ĐTB học kỳ nên sẽ ảnh hưởng đến học bổng nếu em thi rớt.
Nếu em thi đậu thì số tín chỉ và điểm của môn học này sẽ tính vào số tín chỉ tích lũy và điểm trung bình tích lũy. Nếu em thi đạt điểm cao thì em nâng phẩy của em lên và ngược lại. Điểm TB tích lũy sẽ quy ra xếp loại tốt nghiệp của em sau này.
Nếu em thi rớt môn học này thì em không cần phải đăng ký học lại vì khi xét tốt nghiệp chỉ xét các môn trong CTĐT và bảng điểm tốt nghiệp chỉ in các môn đạt nên môn học này không in ra.
Chào em.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 189,037

Tổng truy cập:2,656,265

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn