Tác giả :
Trả lời: - Nhà trường công nhận các chứng chỉ ngoại ngữ (CCNN) do các tổ chức khảo thí dưới đây cấp:
* Viện Khảo thí giáo dục Hoa kỳ: Educational Testing Service (ETS) hoặc đơn vị do ETS ủy nhiệm (đối với các chứng chỉ TOEIC, TOEFL ITP, TOEFL iBT);
* British Council, IDP Education Australia (đối với chứng chỉ IELTS);
* Cambridge ESOL (đối với chứng chỉ BULATS);
- Điểm chuyển đổi cho các học phần Anh văn được quy đổi theo Quy định 22 (Sinh viên tham khảo bên Thông tin học vụ).
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 239,102

Tổng truy cập:2,145,278


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;