Tác giả :
Câu hỏi: Sinh viên hỏi thế nào là 2 môn học tương đương, sao em học môn tương đương nhưng trên trang Đăng ký môn học (ĐKMH) vẫn không hiện tương đương? 
Trả lời: Hai môn học được gọi là tương đương khi nội dung chương trình là giống nhau nhưng mã môn học (MH) khác nhau hoặc môn học đó đã được chuyển sang môn học mới ở Khóa học sau. Việc thay đổi mã môn học là do tên môn học hoặc số tín chỉ thay đổi.
Để giúp sinh viên không phải làm đơn học môn tương đương, Khoa quản môn học lập danh sách các môn học tương đương và phòng Đào tạo (PĐT) cập nhật vào trang ĐKMH. Nếu em không thấy 2 môn học tương đương trong chương trình đào tạo trên trang ĐKMH, em liên hệ Cô Thảo - PĐT (A1-201) để Cô kiểm tra lại danh sách môn học tương đương do Khoa gởi lên, nếu không có em nên liên hệ Khoa quản môn học để bổ sung.
 
Đối với 1 số môn không có tương đương, nếu em thi rớt và các học kỳ sau lại không mở lớp thì em liên hệ Khoa quản môn học để Khoa hướng dẫn học môn thay thế. Về nội dung chương trình có thể khác nhau chút ít nhưng có thể chấp nhận được nếu kiến thức tổng thể mà sinh viên nhận được vẫn đảm bảo.
Chào em. 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 158,995

Tổng truy cập:2,098,827


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;