Tác giả :
Sinh viên 12110209@...
Trả lời: Xét buộc thôi học căn cứ Điều 16 Hướng dẫn 125 của trường về thực hiện Quy chế 43 của Bộ GD&ĐT. Theo đó, nếu em bị điểm 0.0 các học phần ở học kỳ 1, em sẽ có tên trong danh sách cảnh báo học vụ. Xét buộc thôi học sẽ tiến hành vào cuối học kỳ 3, tính dựa trên ĐTB năm học. Do đó, ĐTB học kỳ 1 của em sẽ ảnh hưởng rất lớn đến ĐTB năm học và có nguy cơ em bị buộc thôi học.
Nếu trong học kỳ 1 em gặp điều kiện trở ngại nào đó mà không thể đi thi được thì em có thể làm đơn xin nhận điểm I hoặc xin tạm dừng học (điểm RT). Điểm này không tính vào điểm TB học kỳ nên sẽ không ảnh hưởng đến kết quả học tập cả năm của em. Tuy nhiên khi dự thi trả điểm I thì điểm sẽ nhập vào điểm học kỳ đó. Lúc đó sẽ ảnh hưởng ĐTB năm học.
Chào em.

 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 239,115

Tổng truy cập:2,145,291


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;