Tác giả :
Trả lời: Các chương trình đạo tạo của các khóa sau thường có thay đổi so với khóa trước. Những môn học sinh viên chưa đạt có thể học tương đương với các môn học của khóa sau, có thể khác mã môn học, tên môn học và số tín chỉ (thường ít hơn). Tuy nhiên số tín chỉ ít hơn không yêu cầu sinh viên phải học bổ sung môn học khác. Do đó nếu sinh viên không tín lũy đủ số tín chỉ nhưng tín lũy đủ số môn học trong chương trình đào tạo thì đủ điều kiện tốt nghiệp.
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,872

Tổng truy cập:1,594,152

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.