Tác giả :
Trả lời: Các chương trình đạo tạo của các khóa sau thường có thay đổi so với khóa trước. Những môn học sinh viên chưa đạt có thể học tương đương với các môn học của khóa sau, có thể khác mã môn học, tên môn học và số tín chỉ (thường ít hơn). Tuy nhiên số tín chỉ ít hơn không yêu cầu sinh viên phải học bổ sung môn học khác. Do đó nếu sinh viên không tín lũy đủ số tín chỉ nhưng tín lũy đủ số môn học trong chương trình đào tạo thì đủ điều kiện tốt nghiệp.
 
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 279,348

Tổng truy cập:2,694,152

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn