Tác giả :
Trả lời:
-
Khi sinh viên có đầy đủ điểm học kỳ và đã hoàn tất chương trình học, Sinh viên có thể làm đơn xin xác nhận đã "Hoàn tất chương trình học" và nộp tại Phòng Đào tạo để được xác nhận.
- Việc xét tốt nghiệp sẽ tiến hành định kỳ vào tháng 3, 9. Những trường hợp môn học kết thúc và có điểm sớm trong học kỳ, xét tốt nghiệp sẽ tiến hành vào tháng 6, 12. Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ phát sau ngày họp xét tốt nghiệp là 3 tuần. Sinh viên xem thông báo trên trang web Phòng Đào tạo để biết địa điểm và thời gian nhận.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,847

Tổng truy cập:1,594,127

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.