Tác giả :
Trả lời: Theo quy định tại Điều 27 về Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp có ghi:
Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo từ đầu khóa học. Do đó việc Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ cũng có thể vẫn chưa đủ số học phần quy định nên không thể tốt nghiệp được.

Trong trường hợp Sinh viên đã tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo nhưng vẫn không có tên trong danh sách tốt nghiệp có thể do các môn học thay thế của sinh viên chưa được công nhận, Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo A1-201 (Cô Yến) để được giải quyết.

Sinh viên cũng nên kiểm tra lại tình trạng sinh viên của mình. Nếu đang tạm ngừng học vì lý do nào đó thì Sinh viên liên hệ Phòng Công tác học sinh sinh viên để biết lý do và hoàn tất thủ tục để được học tiếp. Sau đó Sinh viên liên hệ Phòng Đào tạo để xét tốt nghiệp bổ sung.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,858

Tổng truy cập:1,594,137

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.