Tác giả :
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN XÉT CHUYỂN TRÌNH ĐỘ VÀ HỆ ĐÀO TẠO 

Căn cứ qui định số 83/QĐ-ĐHSPKT-ĐT, ký ngày 25/8/2007 (sau đây gọi tắt là qui định 83), Hiệu trưởng hướng dẫn thực hiện xét chuyển trình độ đào tạo hay hệ đào tạo như sau: 

I – Qui trình xét chuyển 

1. Trong 03 tuần sau khi xét nợ học phần và xét tốt nghiệp, sinh viên có nguyện vọng chuyển xuống hệ cao đẳng, TCCN chính qui nhận đơn (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo. Sinh viên có nguyện vọng xin chuyển sang hệ Đại học vừa làm vừa học nhận đơn (theo mẫu) và nộp tại phòng Đào tạo không chính quy.
2. Phòng Đào tạo, Đào tạo không chính quy căn cứ vào học lực của sinh viên và chỉ tiêu đào tạo của từng ngành đề xuất Ban giám hiệu ký phê duyệt chuyển trình độ, hay hệ đào tạo cho sinh viên. 
3. Sinh viên nhận lại đơn đã được Ban giám hiệu phê duyệt tại nơi nộp đơn. 
4. Nộp lệ phí xét tuyển tại nơi nộp đơn: theo qui định xét tuyển TCCN. 

II – Qui trình nhập học theo hệ hay trình độ đào tạo mới 

1. Đối với các sinh viên được chuyển sang hệ đào tạo chính qui ở trình độ cao đẳng, TCCN: Trong vòng 1 tuần sau khi nhận được phê duyệt đồng ý của BGH, sinh viên nộp đơn đã phê duyệt tại phòng CTCT-QLSV, nhận mã sinh viên mới, lớp mới, cố vấn học tập mới. Đóng học phí tại phòng KH-TC. 
2. Làm thẻ sinh viên mới tại thư viện. 
3. Sinh viên chuyển sang hệ chính qui đăng ký học theo lớp mới theo hướng dẫn của cố vấn học tập. 
4. Đối với các sinh viên được chuyển sang hệ đào tạo vừa làm vừa học: thực hiện nhập học theo qui định của phòng Đào tạo không chính quy. 
5. Thời gian học: được tính theo khóa đào tạo mới được chuyển tới. 
6. Sau khi hết thời hạn xin xét chuyển (6 tuần kể từ thời hạn xét nợ học phần hay xét tốt nghiệp) căn cứ vào số lượng sinh viên nhập học ở mục 1 và 2 các phòng CTCT-QLSV, phòng Đào tạo không chính quy lập quyết định trình Ban giám hiệu ký công nhận bổ sung sinh viên nhập học cho các khoá có sinh viên được chuyển đến tương ứng. 

III - Bảo lưu điểm 

Các sinh viên được chuyển hệ hay trình độ đào tạo phải làm đơn xin bảo lưu điểm và được xét bảo lưu các môn học theo khoản 7 điều 11 của Hướng dẫn số 367/2001/ĐT, của Hiệu trưởng trường ĐHSPKT, ban hành ngày 24/8/2004 (xem sổ tay sinh viên). 
Hướng dẫn này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

HIỆU TRƯỞNG

Sinh viên download mẫu đơn theo link bên dưới:
don_xin_chuyenhedaotao.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 230,402

Tổng truy cập:2,969,182

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn