Tác giả :
HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUI CHẾ 
Đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ 
(Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

Ngày 15 tháng 8 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ký Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ban hành về việc tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ (sau đây gọi là Quy chế 43). Nhằm làm rõ những nội dung cơ bản của Quy chế để các đơn vị, Cán bộ giảng dạy và sinh viên thống nhất thực hiện, Hiệu trưởng ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy chế. Hướng dẫn này bao gồm nội dung tất cả các điều của Quy chế và Hướng dẫn thực hiện (phần in nghiêng sau các điều khoản) trong điều kiện của Trường và theo sự phân cấp của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
Bao gồm các nội dung tóm lược sau: 
Chương I: Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
Điều 2. Chương trình giáo dục đại học
Điều 3. Học phần và Tín chỉ
Điều 4. Thời gian hoạt động giảng dạy
Điều 5. Đánh giá kết quả học tập

Chương II: Tổ chức đào tạo 
Điều 6. Thời gian và kế hoạch đào tạo 
Điều 7. Đăng ký nhập học 
Điều 8. Sắp xếp sinh viên vào học các chương trình hoặc ngành đào tạo
Điều 9. Tổ chức lớp học
Điều 10. Đăng ký khối lượng học tập
Điều 11. Rút bớt học phần đã đăng ký
Điều 12. Đăng ký học lại
Điều 13. Nghỉ ốm
Điều 14. Xếp hạng năm đào tạo và học lực
Điều 15. Nghỉ học tạm thời
Điều 16. Bị buộc thôi học
Điều 17. Học cùng lúc hai chương trình
Điều 18. Chuyển trường

Chương III: Kiểm tra và thi học phần 
Điều 19. Đánh giá học phần 
Điều 20. Tổ chức kỳ thi kết thúc học phần
Điều 21. Ra đề thi, hình thức thi, chấm thi và số lần được dự thi kết thúc học phần 
Điều 22. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần 
Điều 23. Cách tính điểm trung bình chung 

Chương IV: Xét và công nhận tốt nghiệp 
Điều 24. Thực tập cuối khóa, làm đồ án hoặc khoá luận tốt nghiệp
Điều 25. Chấm đồ án, khoá luận tốt nghiệp
Điều 26. Thực tập cuối khoá và điều kiện xét tốt nghiệp của một số ngành đào tạo đặc thù
Điều 27. Điều kiện xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 
Điều 28. Cấp bằng tốt nghiệp, bảo lưu kết quả học tập, chuyển chương trình đào tạo và chuyển loại hình đào tạo 

Chương V: Xử lý vi phạm 
Điều 29. Xử lý kỷ luật đối với sinh viên vi phạm các quy định về thi, kiểm tra
Sinh viên có thể download chi tiết nội dung hướng dẫn thực hiện qui chế đào tạo ở đây
Các phụ lục đính kèm theo qui chế từ Phụ lục 1 đến phụ lục 3:
PHULUC_2_hdthuchienQC43.pdf
PHULUC_3_hdthuchienQC43.pdf
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
RadEditor - HTML WYSIWYG Editor. MS Word-like content editing experience thanks to a rich set of formatting tools, dropdowns, dialogs, system modules and built-in spell-check.
RadEditor's components - toolbar, content area, modes and modules
   
Toolbar's wrapper  
Content area wrapper
RadEditor's bottom area: Design, Html and Preview modes, Statistics module and resize handle.
It contains RadEditor's Modes/views (HTML, Design and Preview), Statistics and Resizer
Editor Mode buttonsStatistics moduleEditor resizer
 
 
RadEditor's Modules - special tools used to provide extra information such as Tag Inspector, Real Time HTML Viewer, Tag Properties and other.
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 230,386

Tổng truy cập:2,969,166

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (028) 38961333 hoặc (028) 37221223 (số nội bộ 8120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn (DĐ: 038 9695 970);
vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn; thaopvt@hcmute.edu.vn