Tác giả :

- Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới vui lòng KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (phải là TỈNH), phái, dân tộc, tôn giáo). Mọi sai sót về thông tin SV vui lòng phản hồi về phòng Tuyển sinh & Công tác SV (A1-203) trước 9g00 ngày 12/09/2019. Sau thời gian trên mọi sai sót về thông tin SV sẽ tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên có/không có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết. Thời gian liên hệ Khoa để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 12/09/2019. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo.

- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến bên dưới nhưng còn nợ học phí phải hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 11/09/2019. Đến hết 9g00 ngày 11/09/2019 SV chưa hoàn thành học phí xem như chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.

1. DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 1/2019-2020:
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 12/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 11/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 10/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 09/09/2019
 vui lòng click xem 
tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 06/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 05/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến tốt nghiệp ngày 04/09/2019 vui lòng click xem tại đây.

2. DANH SÁCH DỰ KIẾN ĐẠT (HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 1/2019-2020) NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP:
Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới  muốn xét TN đợt 1/2019-2020 vui lòng gửi email đăng ký xét TN về hanhptt@hcmute.edu.vn trước 9g ngày 12/9/2019; đồng thời KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (phải là TỈNH), phái, dân tộc, tôn giáo).
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 11/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 10/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 09/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 06/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 05/09/2019 vui lòng click xem tại đây.
Danh sách dự kiến đạt nhưng chưa đăng ký xét tốt nghiệp ngày 04/09/2019 vui lòng click xem tại đây.

3. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 1/2019-2020:
Danh sách đăng ký xét tốt nghiệp hệ chính qui đợt 1/2019-2020 vui lòng click xem tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 141,908

Tổng truy cập:2,474,525


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;