Tác giả :

Sinh viên tốt nghiệp hệ chính qui đợt tháng 1/2019 chưa đóng lệ phí làm bằng TN vui lòng đóng bổ sung vào ngày 21/01/2019 tại A1 - 201.

Thông báo đóng lệ phí làm bằng TN đã đăng vào ngày 03/01/2019 (http://aao.hcmute.edu.vn/ArticleId/48a04845-d51a-4392-9a6a-2727f757308d/danh-sach-tot-nghiep-he-chinh-qui-dot-2-2018-2019-ngay-hop-xet-03-01-2019)
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 194,365

Tổng truy cập:2,271,833


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;