Tác giả :
Sinh viên download mẫu tại đây

Khi yêu cầu cấp bản sao văn bằng và chứng chỉ từ sổ gốc, người học điền thông tin vào mẫu đơn của Trường và xuất trình chứng minh nhân dân, hoặc gửi đơn qua đường bưu điện kèm bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu, hoặc giấy tờ tùy thân khác.

Trường hợp người được ủy quyền phải xuất trình giấy tờ chứng minh mình là người có quyền yêu cầu cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc.

      Lưu ý:

Thông tin về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch được ghi trên văn bằng, chứng chỉ và lưu vào sổ cấp bằng căn cứ vào giấy khai sinh để làm gốc. Do đó người học cần phải cung cấp thông tin đúng như giấy khai sinh đã được cấp, hoặc giấy khai sinh được đăng ký lại theo qui định của pháp luật. Trong quá trình đang học, nếu phát hiện có sự sai sót về các thông tin trên, người học liên hệ Phòng Công tác học sinh – sinh viên của Trường để điều chỉnh cho đúng nhằm tránh sự sai sót khi cấp bằng.

Mọi thắc mắc liên hệ về:

Phòng Đào tạo (A1-201)  - Bộ phận Quản lý văn bằng

Điện thoại: (028) 37221223 (chờ lời giới thiệu, nhấn tiếp số 48129)

Comments
Full Name: *  
Email: *  
Title: *  
Captcha:
 
 
   
  
 
 
   
 *

Documents


FACEBOOK
Copyright © 2020, University of Technology and Education
Address: 1 Vo Van Ngan street, Thu Duc district, Ho Chi Minh city. 
Telephone number: (+84.8) 38961333 or 37221223 ( inner number 48120). Email: pdt@hcmute.edu.vn
Email of student assistants: hoatrth@hcmute.edu.vn; vietvv@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn.

Visit month: 141,886

Visit total:2,474,503