Tác giả :
Đơn xin miễn thi dành cho các học phần: Giáo dục thể chất, Giáo dục quốc phòng, các môn Lý luận chính trị mà Sinh viên đã hoàn thành ở một trường Đại học hoặc Cao đẳng. Với Sinh viên hệ Đại học mà bảng điểm trước đây học hệ Cao đẳng thì sẽ được xem xét miễn thi một số học phần và học một số học phần còn lại.
Với các học phần khác để được phép miễn thi Sinh viên phải tốt nghiệp ở một trường ĐH hoặc CĐ.
Riêng các học phần ngoại ngữ Sinh viên được phép miễn thi và chuyển điểm theo Quy định số 22/QĐ-ĐHSPKT-ĐT ngày 20/01/2014 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp.HCM (dành cho Sinh viên khóa 2012 trở đi).
Sinh viên download mẫu đơn tại đây.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 124,571

Tổng truy cập:1,623,159

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.