• Staff

  1. Trưởng Phòng Đào tạo: 

  PGS. Tiến sĩ Nguyễn Trung Kiên
  Địa chỉ mail:
  kiennt@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Sau Đại học:

  1. Phó Phòng Đào tạo:
  PGS. Tiến sĩ Phan Đức Hùng
  Địa chỉ mail: hungpd@hcmute.edu.vn
  2. Chuyên viên: CN. Lê Thị Vân Anh Địa chỉ mail: ltvanh@hcmute.edu.vn 3. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Như Ngọc
  Địa chỉ mail: ngocntn@hcmute.edu.vn 4. Chuyên viên: KS. Võ Thị Yến Địa chỉ mail: yenvt@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Kế hoạch:
  5. Phó Phòng Đào tạo:
  Thạc sĩ Huỳnh Tôn Nghĩa
  Địa chỉ mail: nghiaht@hcmute.edu.vn 6. Chuyên viên: KS. Nguyễn Thế Bảo Địa chỉ mail: thebao@hcmute.edu.vn 7. Chuyên viên: KS. Vũ Văn Việt **** Tư vấn thời khóa biểu, đăng ký môn học, CTĐT, thi Địa chỉ mail: vuvanviet@hcmute.edu.vn

  * Bộ phận Xử lý học vụ, tuyển sinh: 8. Phó Phòng Đào tạo: Thạc sĩ Phạm Thị Thu Sương Địa chỉ mail: suongptt@hcmute.edu.vn 9. Chuyên viên: KS. Phan Vũ Thanh Thảo Địa chỉ mail: thaopvt@hcmute.edu.vn 10. Chuyên viên: KS. Phạm Thị Thúy Hạnh **** Tư vấn học vụ, học phí , xét tốt nghiệp, văn bằng, chứng chỉ Địa chỉ mail: hanhptt@hcmute.edu.vn * Bộ phận Văn bằng, chứng chỉ: 11. Chuyên viên: CN. Nguyễn Thị Thanh Phượng Địa chỉ mail: phuongntt@hcmute.edu.vn
  * Bộ phận Tiếp sinh viên: 12. Chuyên viên: KS. Trần Thị Hoa **** Tư vấn trực tiếp, điện thoại về đào tạo Địa chỉ mail:hoatrth@hcmute.edu.vnDocuments


FACEBOOK
Copyright © 2020, University of Technology and Education
Address: 1 Vo Van Ngan street, Thu Duc district, Ho Chi Minh city. 
Telephone number: (+84.8) 38961333 or 37221223 ( inner number 48120). Email: pdt@hcmute.edu.vn
Email of student assistants: hoatrth@hcmute.edu.vn; vietvv@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn.

Visit month: 226,833

Visit total:3,328,871