Tác giả :

Sinh viên xem Thông báo v/v tạm hoãn chương trình lễ tốt nghiệp tháng 12/2020  dành cho Sau đại học, Đại học & Cao đẳng chính quy tốt nghiệp tháng 06 & 10/2020 chi tiết bên dưới (Danh sách sinh viên đăng ký dự lễ TN T12/2020 vui lòng click xem tại đây)