Tác giả :
1. Khoa Công nghệ thông tin
        Ngành Công nghệ thông tin.
        Ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghệ thông tin.       

2. Khoa In và Truyền thông
      
Ngành Công nghệ In. 

3. Khoa Xây dựng và Cơ học ứng dụng
      
Ngành Công nghệ kỹ thuật Công trình xây dựng.
        Ngành Sư phạm kỹ thuật xây dựng.


4. Khoa Cơ khí động lực
        Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô.
        Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ kỹ thuật ô tô.
        Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
        Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghệ kỹ thuật nhiệt.


5. Khoa Điện - Điện tử
       Ngành Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông.
     
Ngành Kỹ thuật Điện, Điện tử.
     
Ngành Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.
      Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính.


6. Khoa Công nghệ May và thời trang
      Ngành Công nghệ May.
      Ngành Thiết kế thời trang.
      Ngành Kinh tế gia đình.

7. Khoa Cơ khí chế tạo máy
     Ngành Công nghệ chế tạo máy.
     Ngành Sư phạm kỹ thuật Công nghệ chế tạo máy.
     Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử.
     Ngành Sư phạm kỹ thuật Cơ điện tử.
     Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ khí.
     Ngành Kỹ thuật công nghiệp.
     Ngành Sư phạm kỹ thuật công nghiệp.

8. Khoa Kinh tế
    Ngành Kế toán.
    Ngành Quản lý công nghiệp.


9. Khoa Ngoại ngữ
    Ngành Sư phạm Tiếng Anh.

10. Khoa Công nghệ Hóa học và Thực phẩm
    Ngành Công nghệ thực phẩm.
    Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường.


Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 124,533

Tổng truy cập:1,623,121

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.