Tác giả :
Trả lời: Nếu em đã đăng ký học ngành 2 trong thời gian học thì khi tốt nghiệp ngành 1 em vẫn tiếp tục học ngành 2. Thời gian đào tạo tối đa của ngành 2 chính là thời gian đào tạo tối đa của ngành 1.
Trường hợp em chưa đăng ký học ngành 2, nếu em đã tốt nghiệp thì em không được đăng ký học ngành 2.
Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 239,029

Tổng truy cập:2,145,205


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;