Tác giả :
Trả lời: Tất cả sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng chính quy đều áp dụng theo Hướng dẫn số 125 /QC-ĐHSPKT-ĐT ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Hiệu trưởng trường ĐH SPKT Tp.HCM. Theo đó, hạng tốt nghiệp được trình bày cụ thể tại Điều 28. Em xem trong Sổ tay sinh viên hoặc trên trang web phòng Đào tạo.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,877

Tổng truy cập:1,594,157

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.