Tác giả :
Câu hỏi: Hiện tại lớp em có rất ít sinh viên. Vậy em có thể rút bới môn học được không và thủ tục như thế nào? SV 14143132@....
Trả lời: Việc rút môn học tiến hành 2 giai đoạn:
- Giai đoạn 1: rút (hay xóa) môn học trong thời gian đăng ký và điều chỉnh môn học qua mạng. Sinh viên không phải đóng học phí môn học này.
- Giai đoạn 2: Sau thời gian trên, sinh viên đã có thời khóa biểu chính thức. Sinh viên có nhu cầu rút môn học thì làm đơn theo mẫu và nộp tại phòng Đào tạo. Thời gian nhận khoảng 2 tuần (trước kỳ thi chính 5 tuần). Sinh viên xem thông báo cụ thể trên trang web Phòng Đào tạo.
Trường hợp của em đã tham dự lớp nên sẽ rút môn học tại phòng Đào tạo, rút môn học thời gian này phải đóng học phí và lần đăng ký sau là học lại.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,895

Tổng truy cập:1,594,175

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.