Tác giả :
Sinh viên vui lòng xem chi tiết thông báo tại đây!

Lưu ý: 
- Đối với sinh viên Khoá 2014, 2015, 2016 chỉ có những sinh viên thi đạt trong kỳ thi phân loại tiếng Anh đầu vào mới được đăng ký học học phần Anh văn 1 trong học kỳ 2 năm học 2016-2017. Các sinh viên không tham gia thi hoặc thi không đạt sẽ tiếp tục ôn tập hoặc đăng ký tham gia học các lớp tiếng Anh tăng cường do nhà trường tổ chức để tham gia vào kỳ thi phân loại Anh văn đầu vào lần tiếp theo dự kiến diễn ra vào tháng 9/2017;

- Khi đi thi Sinh viên nhớ mang theo bút chì, gọt bút chì, tẩy;
- Sinh viên có mặt tại phòng thi trước 30 phút để làm thủ tục dự thi;
- Khi đi thi Sinh viên phải mang theo thẻ SV CMND để đối chiếu.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 119,806

Tổng truy cập:1,594,086

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.