Tác giả :
         Phòng Đào tạo xin gửi tới tất cả sinh viên hệ chính quy một số ý chính trong Quy định công tác tư vấn SV, tổ chức triển khai và danh sách các tư vấn viên như sau:
        Nội dung các hoạt động tư vấn đối với SV bao quát trên các lĩnh vực: Tư vấn về học tập, nghiên cứu khoa học; Tư vấn về công tác sinh viên và chế độ chính sách; Tư vấn về tâm lý học đường, đời sống sinh viên,...
       Phòng Đào tạo & các khoa/trung tâm tư vấn cho SV về học tập, nghiên cứu khoa học; Phòng Công tác HSSV tư vấn về công tác sinh viên và chế độ chính sách, công tác tuyển sinh; Trung tâm Dịch vụ sinh viên tư vấn về tâm lý học đường, đời sống sinh viên, hướng nghiệp, việc làm.

         Văn phòng làm việc, điện thoại bàn và e-mail của các nhóm tư vấn như sau:

          Phòng Đào tạo– Phòng A1-202, tầng 2 Tòa nhà trung tâm, E-mail: pdt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38961333
     Phòng Công tác HSSV
– Phòng A1-204, tầng 2 Tòa nhà trung tâm, E-mail: pcthssv@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 37222764.
     Trung tâm Dịch vụ sinh viên - khu A, E-mail: ttdvsv@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 37225724.  
        Khoa Điện-Điện tử - Khu C; E-mail: kddt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38960985; quản lý các ngành: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử; CN kỹ thuật máy tính; CN kỹ thuật điều khiển và tự động hóa.  
    Khoa Cơ khí chế tạo máy
- Khu E; E-mail: kckctm@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38960986;  quản lý các ngành: CN chế tạo máy; Kỹ thuật công nghiệp; CN kỹ thuật Cơ điện tử; CN kỹ thuật cơ khí.
       Khoa Cơ khí động lực
- Khu F; E-mail: kckdl@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38964921; quản lý các ngành: CN kỹ thuật ô tô (ĐH &CĐ); CN Kỹ thuật nhiệt.
      Khoa Công nghệ May & thời trang - Phòng A1-805, tầng 8 tòa nhà trung tâm; E-mail: kcnmtt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38966840; quản lý các ngành: Kinh tế gia đình; Công nghệ May (ĐH & CĐ); Thiết kế thời trang.
        Khoa Xây dựng & Cơ học Ứng dụng - Phòng A1-302, tầng 3 Tòa nhà trung tâm; E-mail: kxdchud@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38972092; quản lý ngành CN kỹ thuật công trình xây dựng, CN Xây dựng công trình giao thông.            
      Khoa Công nghệ Hóa học & Thực phẩm
- Phòng A1-802, tầng 8 Tòa nhà trung tâm; E-mail: kcnhtp@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38961142; quản lý các ngành CN kỹ thuật môi trường; CN thực phẩm.
    Khoa Công nghệ Thông tin – Phòng A1-304, tầng 3 Tòa nhà trung tâm; E-mail: kcntt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 37220284; quản lý ngành CN thông tin.

         Khoa In & Truyền thông - Phòng A1-904, tầng 9 Tòa nhà trung tâm; E-mail:  kitt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38969339; quản lý ngành Công nghệ In.
        Khoa Ngoại ngữ
- Phòng A1-401, tầng 4, Tòa nhà trung tâm; E-mail: knn@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 387225550; quản lý ngành Sư phạm tiếng Anh.
      Khoa Kinh tế - Phòng A1-306, tầng 3 Tòa nhà trung tâm; E-mail: kkt@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 37224669; quản lý các ngành: Quản lý công nghiệp; Kế toán.

   Khoa Đào tạo chất lượng cao - Phòng A1-404, tầng 4 Tòa nhà trung tâm; E-mail: kdtclc@hcmute.edu.vn; ĐT: (08)37222763; quản lý các ngành thuộc Chương trình Đào tạo chất lượng cao.
      Trung tâm Việt - Đức - Khu A; E-mail: ttvd@hcmute.edu.vn; ĐT: (08) 38964575; quản lý các ngành trình độ cao đẳng: CN kỹ thuật điện tử, truyền thông; CN kỹ thuật điện, điện tử.

     Mọi khiếu nại liên quan đến hoạt động tư vấn, SV liên hệ theo địa chỉ e-mail: ducna@hcmute.edu.vn, điện thoại: 0908 002 2230908 002 223- Ông Nguyễn Anh Đức, trưởng phòng Công tác HSSV. 


NỘI DUNG CÔNG TÁC TƯ VẤN VỀ HỌC TẬP, NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

-    Hướng dẫn SV nắm vững các quy chế đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và các quy định về đào tạo của Nhà trường.

-     Hướng dẫn SV xây dựng kế hoạch học tập riêng trên cơ sở lựa chọn các học phần được Nhà trường tổ chức giảng dạy từng học kỳ, vừa phù hợp với yêu cầu của chuyên ngành đào tạo, vừa phù hợp với năng lực, sở thích, điều kiện sinh hoạt, hoàn cảnh kinh tế của từng SV.

-     Tư vấn cho SV về chương trình học tập: mục tiêu, nội dung, chuẩn đầu ra...và cách lựa chọn các học phần.

-  Tư vấn cho SV đăng ký các học phần của từng học kỳ theo chuyên ngành đào tạo và hướng dẫn cho SV phấn đấu để hoàn thành khối lượng học tập đã đăng ký. Tư vấn cho SV cách thức xây dựng kế hoạch học tập cá nhân cho toàn khóa học phù hợp với tiến độ mục tiêu (học nhanh hay chậm), và tư vấn kế hoạch cụ thể từng học kỳ.

-       Tư vấn và hướng cho SV sử dụng phần mềm quản lý việc học.

-    Tư vấn và hướng dẫn SV về phương pháp học tập và nghiên cứu khoa học; hướng dẫn, khuyến khích, tạo điều kiện cho SV tham gia các hoạt động học tập và nghiên cứu khoa học; hướng dẫn SV giải quyết những khó khăn trong quá trình học tập và nghiên cứu khoa học.

-      Thường xuyên theo dõi kết quả học tập của SV. Nhắc nhở SV khi thấy kết quả học tập của họ giảm sút.

-    Thông qua tình hình, kết quả học tập của SV để tư vấn, hướng dẫn SV trong việc đăng ký, điều chỉnh kế hoạch học tập cho phù hợp với năng lực và hoàn cảnh của từng SV.

-       Thảo luận và hướng dẫn SV cách chọn để học thành công song song hai chương trình, học cải thiện điểm, cách tính điểm học tập (môn học, học kỳ, toàn khoá).

-       Tư vấn và hướng dẫn SV về miễn học, miễn thi, rút môn học và các vấn đề có liên quan đến văn bằng, chứng chỉ.


Các kênh thông tin để SV nhận tư vấn:

-   Tư vấn trực tiếp tại văn phòng của bộ phận tư vấn;

-   Tư vấn qua trang website của bộ phận tư vấn;

-   Tổ chức chương trình tư vấn theo chuyên đề;

-   Tư vấn qua email của bộ phận tư vấn hoặc của tư vấn viên;

-   Tư vấn qua điện thoại bàn của của bộ phận tư vấn hoặc điện thoại di động của tư vấn viên;

-   Tư vấn qua facebook của bộ phận tư vấn hoặc của tư vấn viên.

Sinh viên xem danh sách tư vấn viên năm học 2015-2016 tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 124,548

Tổng truy cập:1,623,136

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.