Tác giả :
1. DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2017-2018

- Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới vui lòng KIỂM TRA KỸ tất cả các thông tin (họ tên (viết hoa để dấu có đúng không), ngày tháng năm sinh, nơi sinh (là tỉnh), phái, dân tộc, tôn giáo). Mọi sai sót về thông tin SV vui lòng phản hồi về phòng Tuyển sinh & Công tác SV (A1-203) trước 9g00 ngày 13/09/2017. Sau thời gian trên mọi sai sót về thông tin SV sẽ tự chịu trách nhiệm.

- Sinh viên có/không có tên trong danh sách dự kiến tốt nghiệp nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ Khoa quản sinh viên để kiểm tra chi tiết. Thời gian liên hệ Khoa để kiểm tra, khiếu nại đến 9g00 ngày 13/09/2017. Sau thời gian trên mọi khiếu nại sẽ được giải quyết vào đợt xét tốt nghiệp tiếp theo.

- Sinh viên có tên trong danh sách dự kiến bên dưới nhưng còn NỢ HỌC PHÍ phải hoàn thành việc đóng học phí trước ngày 15/09/2017. Đến hết 9g00 ngày 15/09/2017 SV chưa hoàn thành học phí xem như chưa đủ điều kiện tốt nghiệp.


Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TN ĐỢT 1/2017-2018 ngày 13/09/2017 vui lòng click xem tại đây.

Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TN ĐỢT 1/2017-2018 ngày 09/09/2017 vui lòng click xem tại đây.

Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TN ĐỢT 1/2017-2018 ngày 07/09/2017 vui lòng click xem tại đây.

2. DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2017-2018 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN

- Sinh viên có tên trong danh sách bên dưới  vui lòng đăng ký vào đợt xét TN kế tiếp.

Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2017-2018 ngày 13/09/2017 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN vui lòng click xem
 tại đây.

Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2017-2018 ngày 09/09/2017 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN vui lòng click xem
 tại đây.

Sinh viên xem DANH SÁCH DỰ KIẾN TỐT NGHIỆP ĐỢT 1/2017-2018 ngày 07/09/2017 NHƯNG CHƯA ĐĂNG KÝ XÉT TN vui lòng click xem tại đây.

3. DANH SÁCH ĐĂNG KÝ XÉT TN ĐỢT 1/2017-2018: vui lòng click xem tại đây.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 124,592

Tổng truy cập:1,623,180

Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). Email phòng Đào tạo: pdt@hcmute.edu.vn
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; yenvt@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;
13110085@student.hcmute.edu.vn; 13147209@student.hcmute.edu.vn.