Tác giả :

Thời gian: Ngày  18 và 19 tháng 01 năm 2018 (Thứ 5 và thứ 6)
            Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
            Chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý: 
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm TOEIC, sinh viên phải mang theo 
thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sinh viên kiểm tra và cung cấp lại thông tin về ngày thi, ca thi, phòng thi khi đến nhận chứng chỉ.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm TOEIC sẽ được chuyển về trung tâm IEG.
Trân trọng./.
Thời gian: Ngày  21 và 22 tháng 09 năm 2017 (Thứ 5 và thứ 6)
            Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
            Chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý: 
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm TOEIC, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm TOEIC sẽ được chuyển về lại trung tâm tổ chức thi IEG để tiến hành hủy.
Trân trọng./.

Thời gian: Ngày  21 và 22 tháng 09 năm 2017 (Thứ 5 và thứ 6)
            Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
            Chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý: 
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm TOEIC, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm TOEIC sẽ được chuyển về lại trung tâm tổ chức thi IEG để tiến hành hủy.
Trân trọng./.

Thời gian: Ngày  21 và 22 tháng 09 năm 2017 (Thứ 5 và thứ 6)
            Sáng: Từ 08h00 đến 11h00
            Chiều: Từ 13h30 đến 16h00

Địa điểm: Phòng Đào tạo (A1 - 202)

Lưu ý: 
+ Khi đi nhận giấy chứng nhận điểm TOEIC, sinh viên phải mang theo thẻ sinh viên và giấy tờ tùy thân có dán ảnh.
+ Sau thời gian trên, tất cả giấy chứng nhận điểm TOEIC sẽ được chuyển về lại trung tâm tổ chức thi IEG để tiến hành hủy.
Trân trọng./.

Góp ý
Họ và tên: *  
Email: *  
Tiêu đề: *  
Mã xác nhận:
 
 
   
  
 
 
   
 *

FACEBOOK

Truy cập tháng: 186,234

Tổng truy cập:1,918,396


Copyright © 2014, Đại học Sư phạm kỹ thuật Tp.HCM
Địa chỉ: Số 1 Võ Văn Ngân, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: (+84.8) 38961333 hoặc 37221223 (số nội bộ 48120). 
Email tư vấn viên: hoatrth@hcmute.edu.vn; vuvanviet@hcmute.edu.vn; suongptt@hcmute.edu.vn;